Autorist

Olen vandeadvokaat advokaadibüroos TGS Baltic (end nimega VARUL) ning konkurentsiõiguse ja õigusloome menetluse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Enne TGS Balticuga liitumist olin veidi üle 12 aasta advokaadibüroos COBALT (end. LAWIN). Konkurentsiõiguse vastu tekkis mul huvi juba ülikooli teisel kursusel ning sealt edasi olen uurinud konkurentsiõiguse erinevaid aspekte nii Tartu Ülikoolis, kus kaitsesin doktorikraadi 2009. aastal, kui erinevate välismaiste ülikoolide magistriprogrammides (Helsingi Ülikool (2005), National University of Singapore (2008) ja New Yorgi University (2008)).

Kuna igapäevatöös näen, millist jama tekitavad kehvasti tehtud seadused ja muud regulatsioonid, ning see, kui otsuseid tehakse korraliku õigusmõjude analüüsita, tahan anda oma panuse paremasse õigusloomesse. Seepärast on õigusloome, kaasamise ja mõjude hindamisega seotud teemad mulle viimastel aastatel samuti südameasjaks kujunenud.

Blogi autor Katri Paas-Mohando